ช่วงสงกรานต์หลายท่านอาจจะเตรียมตัวสาดน้ำให้เย็นฉ่ำกัน ถ้าน้ำที่นำมาสาดเล่นเป็นน้ำประปาคงไม่มีอะไรน่าห่วง แต่ถ้าใช้น้ำจากคลอง บึง หรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ เราคงต้องระวัง "ปรสิตที่อาศัยหรือพบได้ในแหล่งน้ำ" เสมอนะคะ

 

 

 

มีวิธีดูแลตนเองถ้าโดนน้ำไม่สะอาดสาดดังนี้

1. หากโดนสาดเข้าใบหน้า ต้องระวังอย่าให้สำลักเข้าปากและจมูก
2. หากสำลักเข้าปาก กรณีที่เชื้อโรคไม่มากอาจไม่ทำให้เกิดโรค แต่ถ้ามีเชื้อโรคมากอาจทำให้ท้องเสียได้ ควรรีบพบแพทย์
3. หากสำลักเข้าทางจมูก ให้สังเกตอาการ 1 สัปดาห์ ถ้ามีไข้ คัดจมูก ปวดศีรษะ ควรรีบไปพบแพทย์
4. หลังเล่นสงกรานต์ต้องอาบน้ำให้สะอาดด้วยสบู่
5. หากน้ำไม่สะอาดเข้าตา ต้องล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง
6. หากน้ำเข้าบาดแผล ต้องล้างแผลและฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง แล้วจึงตักน้ำสะอาดล้างต่อหลายๆ รอบเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคที่ติดค้างในบาดแผลให้น้อยที่สุด หลังจากนั้นทาแผลด้วยยา "โพวิโดน ไอโอดีน"

การเล่นน้ำสงกรานต์เป็นประเพณีที่ดีงามของไทย นอกจากนั้นยังช่วยให้สนุกสนานและคลายร้อนด้วย ถ้าเราเล่นด้วยความระมัดระวังก็จะช่วยให้ประเพณีดีงามนี้สืบต่อไปได้โดยไม่ทำให้เกิดผลร้ายกับใคร

บทความโดย: รศ.พญ.ดาราวรรณ วนะชีวนาวิน ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล http://www.si.mahidol.ac.th/th/periodical_siriraj/2010/3_2010.pdf

Comment

Comment:

Tweet