โรคฮันนีมูน (Honeymoon disease) เป็นชื่อน่ารักที่ใช้เรียกโรคของระบบทางเดินปัสสาวะหรือช่องคลอดในหญิงโดยเฉพาะในช่วงฮันนีมูนซึ่งบ่าวสาวมีเพศสัมพันธ์กัน  โรคนี้เกิดเฉพาะในเพศหญิงโดยเกิดการอักเสบบริเวณท่อปัสสาวะ หรือช่องคลอด หรือกระเพาะปัสสาวะ หลังจากมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดอาการแสบหรือเจ็บบริเวณท่อปัสสาวะในขณะถ่ายปัสสาวะ

 

 

 

 

สัญญาณอันตรายที่แสดงว่าอาจมีปัญหานี้ คือ รู้สึกแสบบริเวณปลายท่อปัสสาวะหรือปากช่องคลอดขณะถ่ายปัสสาวะ, ถ้ากระเพาะปัสสาวะอักเสะร่วมด้วยจะปวดปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะแสบขัด กลั้นไม่ได้ รู้สึกปัสสาวะไม่สุด บางคนอาจมีอาการปวดแสบบริเวณท้องน้อยด้วย

กลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคนี้ ได้แก่ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกันบ่อยครั้งในเวลาอันสั้น, ดื่มน้ำน้อย, กลั้นปัสสาวะนานๆ, เคยรับการผ่าตัดหรือฉายแสงบริเวณกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะเพศมาก่อน, และผู้มีภูมิต้านทางร่างกายต่ำกว่าปกติ

สามารถป้องกันได้โดย ดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน, ดูแลความสะอาดบริเวณปลายท่อปัสสาวะและอวัยวะเพศ, มีกิจกรรมทางเพศอย่างเหมาะสม โดยหลังเสร็จกิจแล้วควรปัสสาวะและทำความสะอาดบริเวณปลายท่อปัสสาวะและอวัยวะเพศ, ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานเกินไป, สังเกตลักษณะเวลาถ่ายปัสสาวะว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่, และตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ

บทความโดย: อ.นพ.ศิรส จิตประไพ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล http://www.si.mahidol.ac.th/th/periodical_siriraj/2010/2_2010.pdf

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (182.52.66.183|182.52.66.183) on 2014-12-10 17:05

#1 By (49.230.85.112|49.230.85.112) on 2014-11-09 17:37