เด็กติดเกม คือ เด็กที่หมกมุ่นกับการเล่นเกมมากและไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาที่กำหนด ทำให้ใช้เวลาในการเล่นนานติดต่อกันหลายๆชั่วโมง หรือเล่นนานขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน เพิ่มเป็นหลายชั่วโมงต่อวัน บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน

เมื่อถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่นจะต่อต้าน หรือมีปฏิกริยาหงุดหงิดไม่พอใจอย่างรุนแรง บางคนถึงขั้นก้าวร้าว การเล่นเกมของเด็กมีผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็ก เช่น เด็กไม่สนใจการเรียน หลับในห้องเรียน ไม่สนใจที่จะทำการบ้าน หนีเรียน หรือแอบหนีออกจากบ้านเพื่อจะไปเล่นเกม การเรียนตกลงอย่างมาก ละเลยการเข้าสังคม หรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวบางรายอาจมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วย เช่น โกหก ลักขโมย (เพื่อนำเงินไปเล่นเกม) ดื้อต่อต้าน แยกตัว เก็บตัว ฯลฯ

การติดเกมนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อตัวเองและสังคมครับ เด็กติดเกมหลายคนการเรียนตก ความรับผิดชอบหดหาย โดดเรียน หนีเรียนเพื่อไปร้านเกม ทะเลาะกับพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว เลิกเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมอื่นๆที่เคยชอบทำ วันๆก็เอาแต่นั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนที่เคยคบด้วยมาคบกับเด็กที่ติดเกมเหมือนกัน มีอารมณ์ พฤติกรรม บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป จากเด็กที่เคยใจเย็น พูดเพราะ สุภาพ เรียบร้อย เชื่อฟัง อาจกลายเป็นเด็กที่ใจร้อน ขี้หงุดหงิด ก้าวร้าว พูดจาหยาบคาย ดื้อต่อต้าน อาละวาดเวลาถูกขัดใจ โดยเฉพาะเวลาถูกห้ามเล่นเกม

การที่เด็กเก่งๆ ฉลาด หัวดี หลายแสนคนต้องมาเสียอนาคตเพราะติดเกม ถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคล สูญเสียเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเป็นอันมาก

ที่มา: Healthy Gamer : เว็บไซต์สำหรับดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาเด็กติดเกม [Internet].  [cited 2010 Sep 24];Available from: http://www.healthygamer.net/faq

Comment

Comment:

Tweet

#2 By เกาลัค (103.7.57.18|125.25.126.159) on 2012-05-03 12:53

http://www.pro2bot.com/?fromuid=168372

#1 By นพกร (223.205.128.45) on 2011-10-02 20:00