เด็กติดเกมแก้ได้

posted on 24 Sep 2010 14:07 by healthkm

ปัจจุบันปัญหาเด็กติดเกมถือเป็นปัญหา สำคัญที่ผู้ปกครองเกิดความกังวลกันเป็นอย่างมาก เมื่อบุตรหลานมีภาวะติดเกมเกิดขึ้น เราจะมาหาทางออกให้กับผู้ปกครองได้

เพียงคลิกที่ เว็บไซต์ http://www.healthygamer.net/ โดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ร่วมกันจัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด“เกมสมดุล...ชีวิตสมดุล” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกมให้กับผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานมีภาวะติดเกมหรือสงสัยว่ามีบุตรหลานของตนกำลังเกิดภาวะติดเกม เกิดขึ้น

สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว ได้เปิดตัวเว็บไซต์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม http://www.healthygamer.net/ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งทีมผู้จัดทำได้ออกแบบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกมไว้หลายเมนู ดังนี้ กระดานสนทนา (Webboard) แบบทดสอบออนไลน์ เช่น แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test - GAST) แบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม (Game Addiction Protection Scale - GAPS) พร้อมการแปลผลและคำแนะนำดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกมไว้ให้ ดาวน์โหลดด้วย

ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ http://www.healthygamer.net/ ติดต่อได้ที่ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 4275 , 0 2419 8951 หรือ healthygamer@gmail.comที่มา: ศูนย์ข่าวศิริราช, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [Internet]. [cited 2010 Sep 24];Available from: http://www.si.mahidol.ac.th/th/sic/news_detail.asp?n_id=2028

Comment

Comment:

Tweet